In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Điện Toán Keno, KQXS KENO Loại vé: #0109087

Xổ Số Điện Toán KENO
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
Kỳ QSMT: #0109087 Ngày 22/11/2022 10:30

06 10 11 13 17 21 27 30 31 32
36 37 39 45 47 51 58 63 78 80
Chẵn: 8LẻLẻ: 12
Lớn: 7NhỏNhỏ: 13


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
0 2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
0 150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0 8.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
3 710.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1 80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
40 20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
28 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
0 800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0 12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0 1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
2 150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
14 30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
66 10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
26 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
0 200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0 5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1 500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
2 50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
38 10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
64 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
0 40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0 1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
15 100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
53 20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
160 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
0 12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
0 450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
16 40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
129 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
2 4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
0 150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
79 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
0 400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
10 50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
108 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
13 200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
98 20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
269 90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
56 20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott

Tải App Xổ Số