In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Chủ nhật, Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 20/112022

KQXS Miền Trung, xsmt Chủ nhật, ngày 20/11/2022
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 80 02 74
G.Bảy 200N 815 946 486
G.Sáu 400N 8058 6185 8276 5241 9905 4425 0728 8421 8842
G.Năm 1Tr 1705 2971 0430
G.Tư 3Tr 80897 59969 69518 01289 54259 44690 80839 38763 63522 62794 42994 80562 35604 21598 44761 79613 45621 33107 40717 47673 60056
G.Ba 10Tr 48880 02725 12124 34067 91409 05126
G.Nhì 15Tr 38130 54819 80804
G.nhất 30Tr 36659 96809 32116
G.ĐB 2Tỷ 103652 445077 828475
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 13/112022

KQXS Miền Trung, xsmt Chủ nhật, ngày 13/11/2022
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 51 41 91
G.Bảy 200N 821 913 481
G.Sáu 400N 9390 2681 9723 7515 7570 8626 6963 6259 6443
G.Năm 1Tr 6958 8619 8857
G.Tư 3Tr 29353 17673 89823 23362 30474 95657 84119 10345 49689 93464 16913 57981 04569 92329 03905 45355 84111 60891 81954 32980 76021
G.Ba 10Tr 42179 61890 15246 65129 26151 92888
G.Nhì 15Tr 26186 73874 54671
G.nhất 30Tr 92447 71156 37548
G.ĐB 2Tỷ 207612 563304 519859
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 06/112022

KQXS Miền Trung, xsmt Chủ nhật, ngày 06/11/2022
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 59 08 46
G.Bảy 200N 987 555 417
G.Sáu 400N 5230 7133 2358 2094 0088 2727 5162 1472 7982
G.Năm 1Tr 4044 9109 2142
G.Tư 3Tr 02108 26233 40418 95995 15598 95859 36988 21399 94198 64033 05944 38331 24331 37542 61204 28224 46475 47240 12067 46819 84674
G.Ba 10Tr 59018 81655 58430 19366 36441 38138
G.Nhì 15Tr 70148 18259 32389
G.nhất 30Tr 71133 25914 42161
G.ĐB 2Tỷ 074926 619047 338264
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 30/102022

KQXS Miền Trung, xsmt Chủ nhật, ngày 30/10/2022
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 25 76 13
G.Bảy 200N 381 225 978
G.Sáu 400N 9712 7828 4855 7985 8024 7557 7225 3208 7928
G.Năm 1Tr 4161 8760 2229
G.Tư 3Tr 47643 50688 86695 50130 89010 99622 39849 52857 44671 04961 64880 45740 60916 92771 88936 49890 14895 70726 00618 88761 42976
G.Ba 10Tr 67440 31142 40346 48690 38744 17996
G.Nhì 15Tr 58911 91100 95122
G.nhất 30Tr 74788 00089 20651
G.ĐB 2Tỷ 091545 281225 447591
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 23/102022

KQXS Miền Trung, xsmt Chủ nhật, ngày 23/10/2022
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 49 86 15
G.Bảy 200N 301 576 387
G.Sáu 400N 2669 4590 2553 6319 6127 9626 0800 3009 5474
G.Năm 1Tr 0379 2116 5155
G.Tư 3Tr 85384 94880 26818 92869 47053 78682 07476 98311 21029 95762 44283 30551 77471 82038 16493 68991 61634 32500 74483 69097 04928
G.Ba 10Tr 26306 20055 37926 89100 11218 74391
G.Nhì 15Tr 00488 83579 19241
G.nhất 30Tr 11716 37607 82099
G.ĐB 2Tỷ 789185 752286 271859
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 16/102022

KQXS Miền Trung, xsmt Chủ nhật, ngày 16/10/2022
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 63 94 29
G.Bảy 200N 897 956 744
G.Sáu 400N 7907 7448 9479 3633 7565 5492 8958 4514 9017
G.Năm 1Tr 5216 4515 6045
G.Tư 3Tr 17371 04766 35343 15461 70041 46403 03838 39337 60217 36686 56067 75133 06524 12232 56544 36595 98343 49334 63787 44173 59498
G.Ba 10Tr 48416 37093 75059 00083 20668 53241
G.Nhì 15Tr 07789 24809 56724
G.nhất 30Tr 37297 19858 45108
G.ĐB 2Tỷ 836904 320350 222143
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 09/102022

KQXS Miền Trung, xsmt Chủ nhật, ngày 09/10/2022
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 55 50 92
G.Bảy 200N 976 382 347
G.Sáu 400N 8979 2383 8586 5527 5792 0186 6718 3388 8089
G.Năm 1Tr 8892 0029 9640
G.Tư 3Tr 64993 59175 10131 51448 42799 93771 79500 58129 65507 99709 91144 02258 20705 00411 05620 32312 97156 37883 53386 75457 74041
G.Ba 10Tr 83136 59798 21165 78487 24071 78303
G.Nhì 15Tr 71249 42259 21922
G.nhất 30Tr 51896 85474 39037
G.ĐB 2Tỷ 537498 479938 846473
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott

Tải App Xổ Số